• Økonomi
  • Driftsinntektene er på 1 367 milliarder kroner, og er en reduksjon på 217 millioner kroner. Hovedårsaken er at varelageret er overført til persontog og gods.
  • Driftsresultatet er på 47 millioner kroner.
 • Miljø
  • Miljøsertifisert i henhold til NS–EN ISO 14001. Ingen alvorlige miljøavvik i 2014.
 • Innovasjon
  • Har deltatt i utviklingen av Telma, et verktøy for overvåking av kjøretøy i drift.
  • Tester ut sensorteknikk på type 93.
  • Samarbeider med Jernbaneverket om optiske sensorer for registrering­ av unormal støy og bevegelser på togene.
  • Er sertifisert i henhold til EU 445/2011 ECM for vedlikehold av godsvogner.
 • HMS
  • Har inngått en ny avtale om et Inkluderende Arbeidsliv.
  • Sykefravær på 7,9 prosent.
  • Liten økning i personskader i tjenesten.
 • HR
  • I medarbeiderundersøkelsen for 2014 scorer bedriften høyt på arbeidsglede, attraktivitet samt høy grad av lojalitet og engasjement blant de ansatte.
  • Bedriften har en stabil bemanning og det er få som slutter i selskapet.
 • Kundetilfredshet
  • Den årlige kundetilfredshetsmålingen ga en score på 4,13 (skala 1-6) på helhetlig tilfredshet, 4,7 på generell og faglig kompetanse, og gode score på ansvarlighet, engasjement og tilgjengelighet.
Til toppen