• Økonomi
  • Driftsresultatet ble på 659 millioner kroner som er en nedgang på 183 millioner kroner. Hovedårsaken til nedgangen er økte avskrivninger og IT-kostnader.
  • Driftsinntektene økte med 7,8 prosent til 7 087 milliarder kroner.
  • Det ble gjennomført 68,5 millioner reiser i 2014 noe som er en økning med 4,4 prosent.
 • Miljø
  • Mål om å redusere energiforbruket med 15 prosent innen 2017.
  • Relansering av ny og oppdatert miljøkalkulator som gir kundene CO2-informasjon på billetten.
  • Miljøtoget vinner internasjonal prestisjefylt pris i kreativ kommunikasjon.
 • Innovasjon
  • NSB App har gjennom 2014 økt sin andel av omsetningen med 200 millioner kroner, og står for mer enn 20 prosent av det totale billettsalget til NSB. Appen har 1 million nedlastinger, og er ledende blant togselskap i verden.
  • I 2014 lanserte vi også NSB Underholdningsapp for nedlasting av lydbøker, podkaster og musikk.
  • På nsb.no ble det lansert hjemmeutskrift av billetter. Dette gjør at kunder ikke behøver å hente ut billett på automat eller billettskranke før avreise, men ta med egen utskrift eller bare vise elektronisk bilde av utskriften.
 • HMS
  • Et godt samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten innenfor viktige områder som arbeidsmiljø, attføring og rus.
 • HR
  • Medarbeidertilfredsheten er høy, og betydelig over landsgjennomsnittet for transportbransjen (79 versus 69). Jobbens innhold, engasjement, stolthet og lojalitet er områder som scorer spesielt høyt, og det er svært få som slutter i selskapet (1,9 prosent).
  • I 2014 gjennomførte NSB Kompetansesenter 6 700 kursdager med faglig utvikling til vårt kjørende personale, og 420 kursdager til lederutvikling.
 • Kundetilfredshet
  • Historisk høy punktlighet , markedsorientert rutetilbud, nye tog og bedre leveranse på ­service ga den høyeste kundetilfredsheten noen gang, med en score på 72 i vårmålingen og 70 i høstmålingen.
Til toppen