• Økonomi
  • Driftsresultatet ble i 2014 på 1 246 milliarder kroner, dette er en forbedring på 310 millioner kroner. Bedringen skyldes i hovedsak gevinst ved salg av eiendom.
  • Driftsinntektene var i 2014 på 1 461 milliarder kroner.
 • Miljø
  • Har innført grønne leieavtaler som sikrer positiv miljømessig utvikling av leieobjekter.
  • Rom Eiendom er involvert i to viktige Enova-prosjekter med et samlet energimål på 8,4 GWh, tilsvarende årlig energiforbruk i 336 eneboliger.
  • Kontorbyggene i Schweigaards gate 21 og 23 var de første byggene i Norge som oppnådde miljøklassifiseringen BREEAM-NOR Excellent. Ytterligere to næringsbygg under oppføring i henholdsvis Oslo og Bergen med ny BREEAM-NOR Excellent sertifisering.
 • Innovasjon
  • Tildelt Statens Byggeskikkpris 2014 for kontorbyggene i Schweigaards gate 21 og 23.
  • NSB Kompetansesenter er pilotprosjekt for BREEAM-In-Use for best mulig miljømessig og kostnadseffektiv drift.
  • Har i 2014 videreutviklet samarbeidet med Kirkens Bymisjon på Oslo S med prosjektet «Lønn som fortjent» møtestedet for vanskeligstilte, «Sporet» og «Årets viktigste sommerjobb» hvor tidligere rusmisbrukere jobber aktivt mot rekruttering til rusmiljø.
 • HMS
  • Lavt sykefravær.
  • Få som slutter i jobben.
  • Høy avgangsalder.
  • En stor del av medarbeiderne deltar i organisert trening.
  • Sykkelparkering gjør sykling til jobben attraktivt.
 • HR
  • Høy medarbeidertilfredshet. I medarbeidertilfredshetsundersøkelsen for 2014 oppgis «interessante arbeidsoppgaver», «høyt faglig nivå» og «godt arbeidsmiljø» som årsak til trivsel på arbeidsplassen.
 • Kundetilfredshet
  • I den årlige leietakertilfredshetsmålingen oppnådde selskapet sitt beste resultat noensinne.
Til toppen