• Økonomi
  • Driftsresultatet ble på 120 millioner kroner i 2014, det er en bedring på 25 millioner kroner. Hovedårsaken er effektene av gjennomført forbedringsprogram.
  • Driftsinntektene ble på 5 907 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 2,3 prosent fra 2013. Hovedårsaken til dette er redusert eierandel i virksomheten i Danmark.
  • I 2014 transporterte bussvirksomheten totalt 131 millioner passasjerer.
 • Miljø
  • Alle driftsselskaper er miljøsertifisert etter ISO 14001-standard. Ett av selskapene er sertifisert etter kvalitetsstyringssystemet ISO 9001.
  • Som en del av trafikksikkerhetsarbeidet har Nettbuss startet sertifisering etter ISO 39001.
  • Alle ansatte gjennomfører miljøkurs, i 2014 har 700 medarbeidere fått miljøopplæring gjennom dette kurset.
 • Innovasjon
  • Betydelig innsats for å redusere kontantsalg har ført til at nettsalg av billetter nå står for en omsetning på over 150 millioner kroner.
  • Ekspressbusstilbudet er fornyet med seks nye dobbeltdekkere mellom Oslo-Gøteborg-Malmø. Ny rute mellom Stockholm og Oslo.
 • HMS
  • Innføring av flåtestyringssystemet EcoSafe bidrar til mer kunde- og miljøvennlig ­kjøring. I 2014 og 2015 gjennomføres et konsernprogram for ledere på alle nivåer.
 • HR
  • I medarbeiderundersøkelsen ar Nettbuss en score på 72 poeng av 100 oppnåelige når det gjelder medarbeidertilfredshet og vår attraktivitet som arbeidsgiver, noe som er høyere enn landsgjennomsnittet for transportbransjen i Norge.
  • Andre områder med høy score blant de ansatte er engasjement og lojalitet.
  • Sykefraværet var stabilt fra 2013 til 2014.
 • Kundetilfredshet
  • Nettbuss Sverige ble høsten 2014 nominert til prisen Svensk Kvalitet, en utmerkelse for fremgangsrikt kvalitetsarbeid innen bedrifter og organisasjoner.
  • I Norge er selskapet nominert til Kollektivtrafikkprisen for andre år på rad.
  • Bus4You i Sverige topper listen over kundetilfredshet for femte år på rad.
Til toppen