Om NSB-konsernet

NSB-konsernet er mer enn passasjertog. Ingen kan tilby et bredere busstilbud, ingen frakter mer gods på jernbane og ingen driver flere byutviklingsprosjekter i Norge. Med vår brede erfaring fra bærekraftig samfunnsbygging har vi det som skal til for å bidra til gode løsninger på transportutfordringene i fremtidens Norge.
Les mer

Nye tanker

Befolkningsveksten de nærmeste årene vil kreve helt nye tanker om hvordan byene skal bygges og hvordan vi skal forflytte oss. Norges bredeste kollektivtilbud og landets mest sentrale tomter gir NSB-konsernet viktige forutsetninger for å bidra til en bærekraftig fremtid.
Les mer

Virksomhetsområdene

Gjennom våre fem virksomhetsområder jobber vi for et bedre kollektivtilbud, en mer miljøvennlig godstransport og mer attraktive knutepunkter. Virksomhetene er ulike, men en av oppgavene er felles: bidra til en bedre hverdag for en raskt voksende befolkning.
Les mer

Årsrapport

Rekordhøy passasjervekst på tog og flere vellykkede byutviklingsprosjekter har gjort 2014 til det mest lønnsomme i NSB-konsernets historie. Resultatet gir økt soliditet i møte med fremtidens utfordringer.
Les mer
train
flag
#
#
#
#
#
#